Jordbruksøkonomi i Bergen


Utvalgte rapporter

 • "En modell for norske matsektorer (FOOD.CGE.MOD04) – Dokumentasjon og analyser", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 03/2008

 • "Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og analyser", Ivar Gaasland og Klaus Mittenzwei, NILF rapport nr. 03/2008

 • "Fra gul til grønn – en grønnere hverdag for norsk jordbruk?", Rune P. Mjørlund, masteroppgave, Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, 2008

 • "Steingrunn", Steinar Vagstad, nyutgivelse av SAF-arbeidsnotat nr. 33/90

 • "En modell for norske matsektorer: Dokumentasjon og analyser", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 03/2008

 • "En numerisk modell for analyse av norsk bioproduksjon og foredling", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 32/2003

 • "Dokumentasjon av JORDMOD", Ivar Gaasland, Klaus Mittenzwei, Gjermund Nese og Arvid Senhaji, SNF-rapport nr. 17/2001

 • "En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri", Ivar Gaasland, Afsahne Bjorvatn og Arngrim Hunnes, SNF-rapport nr. 16/2001

 • "Deregulering av den norske meierisektoren", Ivar Gaasland, Berit Tennbakk og Erling Vårdal, SNF-rapport nr. 21/1996

 • "A model for the agricultural sector in Norway", Rolf Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal, SNF-arbeidsnotat nr. 25/1995

 • "Markedsbasert omsetning av jordbruksvarer", Rolf Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal, SNF-rapport nr. 71/1994

 • "Konsekvenser for Norge av jordbruksavtalen i GATT", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 58/1994

 • "Jordbruksmodellen", Ivar Gaasland og Nils Nersten, SNF-arbeidsnotat nr. 44/1993

 • "Markedspolitikken i jordbruket", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 36/1993

 • "Jordbruket og GATT", Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 21/1992

 • "Virkemidler mot avrenning av nitrogen fra jordbruket", Torkjell Bugten og Ivar Gaasland, SNF-rapport nr. 38/1991

 • "Uruguayrunden i GATT: Mulige konsekvenser for norsk jordbruk og teko-industri", Rolf Brunstad, Ivar Gaasland, Ragnhild Nersten, Erling Vårdal og Paul Wade, SAF-rapport nr. 18/1990