Jordbruksøkonomi i Bergen


Debattinnlegg og intervjuer

 • Modeller i jordbruket, Rolf J. Brunstad, Ivar Gaasland, Klaus Mittenzwei og Erling Vårdal, Nationen 2011
 • Ti myter om jordbruk, Rolf J. Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal, Aftenposten 2011
 • Prisboblen på matvarer vil sprekke, Erling Vårdal, Nationen 21. februar 2008
 • Høye priser et blaff, Erling Vårdal, Bergens Tidende 14. februar 2008
 • Dyrere mat - hvorfor?, Rolf J. Brunstad, K7 Bulletin 12. februar 2008
 • Fremtidige utfordringer for norsk landbruk, Rolf J. Brunstad, Utenriksdep. Des. 2007
 • Kva skjer i landbrukspolitikken - og kva verknader har det? Rolf J. Brunstad, Hordalandskonferansen 2007
 • Gevinster for Norge ved en liberalisering av matvarehandelen. Ivar Gaasland, Dagens Næringsliv 2004
 • Jordbruket må reformeres. Rolf J. Brunstad, Silhuetten 2004
 • Jordbruket i den globaliserte oljeøkonomien. Rolf J. Brunstad, Nationen 2002
 • Ubønnhørlig utvikling mot mindre jordbruksstøtte. Rolf J. Brunstad, Trøndersk Landbruk 2002
 • Det multifunksjonelle jordbruket. Erling Vårdal, Dagens Næringsliv 2001

  Norske artikler

 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Lite målrettet styring av jordbruket: Riksrevisjonens rapport om jordbrukspolitikken". Samfunnsøkonomen nr. 7, 2010.
 • Rune Mjørlund og Erling Vårdal: "Kjerringa mot strømmen: Om Norges tilpasning til WTO-regelverket", Økonomisk Forum nr. 9, 2007.
 • Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Vestlandsbonden som produsent av fellesgoder", i Rusten, Iversen, og Hem (red.). Våronn med nye muligheter, Fagbokforlaget: Bergen, 2007.
 • Rolf J. Brunstad og Ivar Gaasland: "Proteksjonisme, fattigdom og norsk landbrukspolitikk", Horisont nr. 1, 2007
 • Rolf J. Brunstad og Ivar Gaasland: "WTO og norsk jordbruk: Liv laga eller kroken på døra?", Økonomisk Forum nr. 1, 2006
 • Ivar Gaasland: "Gevinster for Norge ved en liberalisering av matvarehandelen", Økonomisk Forum nr. 1, 2004
 • Erling Vårdal: "Støtten til distriktsjordbruket sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv", Landbruksøkonomisk Forum nr. 3, 2003
 • Rolf J. Brunstad: "Hvorfor følger ikke politikerne økonomenes råd i jordbrukspolitikken?", Økonomisk Forum nr. 1, 2003
 • Rolf J. Brunstad: "Siste kapittel? Jordbruket i den globaliserte oljeøkonomien", Landbruksøkonomisk Forum nr. 4, 2002
 • Lars P. Holgersen og Erling Vårdal: "Arbeidsfortjenesten i jordbruket", Landbruksøkonomisk Forum nr. 4, 2000
 • Rolf J. Brunstad og Ole Gjølberg: "Kan Sentral- og øst-Europa igjen bli verdens kornkammer? Perspektiver på WTO-forhandlingene i 1999" i A. Melchior og V. D. Norman (red.): Fra GATT til WTO - Handelspolitiske utfordringer vet GATTs 50-årsjubileum. Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 1998
 • Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Prisstabilisering i jordbruket", Norsk økonomisk tidsskrift, 1994
 • Rolf J. Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Inntekter, sysselsetting og omstillinger", i J. Simonsen (red), Norsk Landbruk og EU - hva kan forskerne si? Norges forskningsråd, 1994
 • Rolf J. Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Norges medlemskapsavtale med EU på landbruksområdet", Sosialøkonomen, 1994
 • Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Det kostbare norske jordbruket", Nord Revy, Copenhagen 1993
 • Rolf J. Brunstad, Ivar Gaasland og Erling Vårdal: "Tilpasning til GATT", I J. Simonsen og A. Vatn (red.) Landbruk i endring, Universitetsforlaget, Oslo 1992
 • Sjur D. Flåm og Erling Vårdal: "Effektiv støtte til jordbruket", Sosialøkonomen, 1990
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Norsk jordbruk - en subsidiert og gjennomregulert næring", i L. Sørgard (red.) Næringsøkonomi, Bedriftsøkonomens forlag, Oslo, 1990
 • Rolf J. Brunstad, Jan I. Maråk: "Om velferdsvirkningene knyttet til jordbruksvarer ved et norsk EF-medlemskap", Landbruksøkonomisk forum, 1989
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Jordbrukspolitikken - effektiv distriktspolitikk?" Sosialøkonomen, 1989
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Importvernets betydning for norsk tomatproduksjon", Plan og arbeid, 1988
 • Rolf J. Brunstad, Steinar Vagstad og Erling Vårdal: "Næringsstøtte og skjerming i jordbruket", i NOU 1988:21 Norsk økonomi i forandring, Statens Trykningskontor, Oslo 1988
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Støtten til norsk jordbruk. Hva er den og hva burde den være?" i Torp (red.) Når godene skal deles, Ad notam forlag, Oslo 1988
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Trenger vi en høy kornproduksjon ut fra beredskapshensyn?" Landbruksøkonomisk Forum, 1987
 • Rolf J. Brunstad og Erling Vårdal: "Bør norsk jordbruksproduksjon reduseres?" Landbruksøkonomisk Forum, 1987